column

2014 2013 2012 2011 2012 2011 2012 2010 2009 2008 2007 2006

Beeldentuin 50 jaar

Op 3 juni 1961 werd door de toenmalige Minister van Onderwijs, Jo Cals, de beeldentuin van het Rijksmuseum Kröller-Müller geopend. Als verantwoordelijke voor de ondertussen legendarisch geworden Mammoetwet moest hij door een piepschuimen reliëf van een mammoet stappen. Dit tijdelijke beeld was bedacht en uitgevoerd door Oswald Wenckebach, de maker van de bronzen Meneer Jacques, die sinds 1961 meer dan 16,5 miljoen museum- en beeldentuinbezoekers heeft welkom geheten.
Ook de stichting van de beeldentuin was een mammoetproject. Het was een droom van de toenmalige directeur, Bram Hammacher, die door vasthoudendheid gerealiseerd kon worden. Hij wenste de bezoekers geluk met deze nieuwe ‘wereld van ruimte en licht’ bij het museum.
De beeldentuin van het museum is ondertussen wereldberoemd geworden en wordt alom geprezen om zijn schoonheid en rijkdom aan kijkervaringen.
Graag vraag ik een keer uw aandacht voor de mensen die met overgave en trots bezig zijn om de beeldentuin in topconditie te houden. In de eerste plaats zijn daar de medewerkers van de tuindienst die het hele jaar door, vaak in weer en wind, aan de hand van een beheerplan snoeien en zagen, zaaien en maaien, rooien en planten, bladblazen en schoonspuiten, kortom een eindeloos scala aan tuinwerkzaamheden uitvoeren en en passant de bloemstukken in het museum verzorgen. Er is de landschapsarchitect die met de medewerkers van zijn bureau ons met raad en daad bijstaat bij het maken en uitvoeren van het beheerplan en wanneer aanpassingen of restauraties noodzakelijk zijn. Er zijn de technische medewerkers die beelden plaatsen en verplaatsen, sokkels maken, beelden naar en van de winterberging brengen of beelden op hun eigen plek een bescherming tegen vorst geven, kunstenaars bijstaan bij nieuwe projecten en de beeldenpaviljoens controleren en blad- en algenvrij houden. De restaurator en de conserveringsmedewerker houden de conditie van sculpturen en projecten in de gaten, zetten bronzen beelden in de was, herstellen patina’s, verwijderen algengroei en mossen en verzorgen regelmatig omvangrijke restauratieprojecten. De beveiligingsmedewerkers zien toe op veiligheid van beelden en bezoekers. Ontwerpers zijn verantwoordelijk voor de bewegwijzering en de titelbordjes. Inhoudelijke medewerkers zorgen voor de documentatie van de beelden, voor educatieve projecten in en rond de tuin en voor het vastleggen en communiceren van de verhalen van alle kunstwerken.
De zorg voor de beeldentuin behoort tot de kern van onze werkzaamheden en legt een groot beslag op onze capaciteit. Veel van dat werk gebeurt achter de schermen, maar is onmisbaar om u, bezoekers, die bijzondere ervaring te laten hebben bij een wandeling door de tuin. Kom genieten van de tuin, hij is aan het eind van de zomer op zijn mooist.

Evert van Straaten
September 2011

Afbeelding: Oswald Wenckebach, Meneer Jacques, 1955