column

2014 2013 2012 2011 2012 2011 2012 2010 2009 2008 2007 2006

Afscheid

Het wordt lente. Door het heldere, koele winterlicht heen beginnen zich de kleuren te manifesteren van een warmere atmosfeer en van uitbottende bomen. De kunst in en rond het Kröller-Müller Museum toont zich in elk seizoen anders en dat alleen al maakt het de moeite waard om er steeds weer terug te komen. De lente is misschien wel het mooiste moment om naar De Hoge Veluwe te komen.
Na 21 jaar als directeur verantwoordelijk te zijn geweest neem ik nu afscheid van het museum. Verleden jaar kwamen meer dan 300.000 mensen naar het museum. Velen lieten weten verrast en geïnspireerd te worden door de kunst en de wijze van presentatie. Ik dank al onze bezoekers en ik hoop dat u in grote aantallen zult blijven komen.
Ik wil ook heel graag de medewerkers van het museum bedanken. Hun betrokkenheid, werklust, incasseringsvermogen, hun trots op het museum en hun inzet om het de bezoekers naar de zin te maken zijn enorm en bewonderenswaardig. Ondanks de personele onderbezetting is op alle terreinen van het museale werkgebied een onvoorstelbaar rijke oogst aan werkzaamheden tot stand gekomen. Ik wil hier graag mijn respect aan de museummedewerkers betuigen: mensen, chapeau!
De collectie van het museum is fenomenaal en onze grootste trekpleister. Sinds Helene Kröller meer dan 100 jaar geleden begon te verzamelen is de lijn door haar opvolgers steeds tot aan de eigen tijd doorgetrokken. In de afgelopen 21 jaar is dat onder mijn leiding ook gebeurd en in mijn afscheidstentoonstelling, onder de titel Verlangen naar volmaaktheid, wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed. Er staat u de komende lente, zomer en herfst een feest van bekende en minder bekende kunstwerken te wachten. Naar wij hopen vormt het een verrassende samenhang, die uitnodigt tot een zwerftocht door museum en beeldentuin.
In de afgelopen jaren hebben we verschillende doelen strak voor ogen gehouden. Uitbreiding van de verzameling met belangrijke kunstwerken hoorde daar bij, maar ook het op hoog niveau houden van de conditie van de museumgebouwen, de collectie en de beeldentuin en niet te vergeten een financieel gezonde basis. Heel veel aandacht is besteed aan samenwerking met andere musea om delen van onze collectie nationaal en internationaal te tonen, dus om mensen op te zoeken buiten de muren van ons museum. Dat resulteerde in een reeks van soms records brekende tentoonstellingen, zoals twee winters geleden in Japan, toen meer dan 1.3 miljoen bezoekers onze schilderijen van Van Gogh en die van het Van Gogh Museum in Japan zagen. Op dit moment alleen al zijn delen van onze collectie te zien in Genua (Van Gogh), Maastricht (collectie Visser) en Namen (Degouve de Nuncques).
De kunst is een inspiratiebron van belang: ze zorgt voor innerlijke rijkdom van individuen en zorgt voor reflectie en vernieuwing in de bredere maatschappij. Als bezoeker zal ik graag en in alle jaargetijden terugkomen naar dit kunstparadijs op De Hoge Veluwe. Ik wens mijn opvolgster, Lisette Pelsers, veel succes, plezier en inspiratie bij het leiden van dit prachtige museum.

Evert van Straaten
Maart 2012

Afbeelding: William Degouve de Nuncques, Gehucht in de sneeuw, 1911