Kenneth Snelson (1927)

Needle tower (1968)

De hoge, ranke toren die in het oneindige lijkt te verdwijnen, is zeer geliefd bij het publiek. Als je recht onder het werk gaat staan en omhoog de sculptuur inkijkt, ontdek je dat het de vorm van een ster heeft. Snelsons werken zijn geordende arrangementen van elementen in de ruimte met als principe een uitgebalanceerd evenwicht van duwende en trekkende krachten. Deze krachten in de verbindingen tussen de aluminium staven en de staalkabels zijn verantwoordelijk voor de stabiliteit. Visuele criteria spelen hierbij geen rol: de stabiliteit is hier middel en doel van expressie.

Rondom het werk is de Franse berg te zien, een begroeid stuifzand. Regelmatig is de roffel en de kèk-kèk-roep van de grote bonte specht te horen. Ook de heldere, voor zo’n kleine vogel ongelooflijke luide zang van het winterkoninkje is soms aanwezig. In de nabijheid van de toren staan twee groepjes eiken, waarop fraaie korstmossen zijn te zien, een bewijs van de goede luchtkwaliteit. De putjes in de bodem zijn sporen van konijnen, die hier buiten de openingstijden rustig kunnen schransen.

Vervolg ecologische wandelroute>>>

Kenneth Snelson (1927)