Veel gestelde vragen

Waarom zitten er van die brede lijsten rond de Van Gogh schilderijen?

De brede lijsten rond de Van Gogh schilderijen zijn replica’s van Jacques van den Bosch, zoals Helene Kröller-Müller die in haar tijd voor al haar schilderijen van Vincent van Gogh liet maken. Tussen 2003 en 2005 kregen alle schilderijen van Vincent van Gogh uit de collectie van Helene Kröller-Müller deze nieuwe lijsten. Meer hierover is te lezen in de
column van directeur Evert van Straaten van 11 juni 2007.

Waarom zitten sommige schilderijen achter glas?

Het Kröller-Müller museum streeft ernaar zo weinig mogelijk glas te gebruiken. Indien het toch noodzakelijk is om het kunstwerk te beschermen, zoals bij de zeer kwetsbare tekeningen, dan wordt altijd gekozen voor glas van zeer hoge kwaliteit dat zo min mogelijk vervormt en /of weerspiegelt. Helaas kan dit niet altijd worden voorkomen, maar het alternatief is de werken helemaal niet tentoon te stellen.

Waarom is het in sommige zalen zo donker?

De meeste kunstwerken in onze collectie mogen bloot worden gesteld aan een beperkte hoeveelheid licht ( "lux" genoemd). Bovendien is het Kröller-Müller museum van mening dat kunstwerken het best tot hun recht komen bij daglicht. Dit maakt dat op sombere dagen de zalen soms wat slecht verlicht lijken te zijn.

Welke kunstwerken in de beeldentuin mogen beklommen worden?

In het Kröller-Müller Museum en in de beeldentuin mogen kunstwerken en/of beelden niet worden aangeraakt omdat dit schadelijk is voor de werken. De volgende kunstwerken mag u van de kunstenaar aanraken en/of betreden, mits met respect voor het werk en het materiaal: 'Jardin d’émail' van Jean Dubuffet, 'Rocky Lumps' van Tom Claassen en 'Amfitheater' van Marta Pan. Bij deze kunstwerken vindt u informatiebordjes.

Waarom moeten we entree betalen voor het Park als we alleen naar het museum willen?

Het museum ligt midden in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum zijn twee onafhankelijke stichtingen, die de erfenis van het echtpaar Kröller-Müller beheren. Zowel het museum als het park zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor hun eigen exploitatie en inkomstenwerving.
Om bij het Kröller- Müller Museum te kunnen komen maakt u gebruik van de infrastructuur (wegen/fietspaden, gratis witte fietsen, kassavoorzieningen) van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Daarom betaalt u als museumbezoeker ook entree voor het park. Dat geldt ook voor Museumkaarthouders, het Park is namelijk geen museum. Na uw museumbezoek kunt u desgewenst verder genieten van de prachtige natuur en de voorzieningen van het park.

Hoe kom je met het openbaar vervoer naar het museum?


Er zijn busverbindingen vanaf de NS-stations Apeldoorn en Ede-Wageningen. Bel voor meer informatie Openbaar Vervoer Reisinformatie (0900-9292) of maak gebruik van de
routeplanner op onze website.

Wie bepaalt welke kunstwerken worden aangekocht?

De directeur neemt de beslissing over een aankoop en bepaalt doorgaans welke kunstwerken worden aangekocht. De grote lijnen van het aankoopbeleid zijn verwoord in een collectieplan dat elke twee jaar wordt aangepast en dat wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht van het museum.

Hoe is de collectie tot stand gekomen?

Helene Kröller-Müller begint rond 1905 met het verzamelen van kunst. Het idee ontstaat als ze samen met haar dochter een cursus kunstbeschouwing volgt bij kunstpedagoog H.P. Bremmer. Geïnspireerd door zijn lessen begint ze met het verzamelen van kunst. In 1907 koopt ze haar eerste werk: Trein in landschap van Paul Gabriël. Meer (uitgebreide) informatie over de geschiedenis van het museum en de collectie is te vinden onder
geschiedenis.

Ik wil graag weten hoeveel iets waard is. Kan iemand van het museum me dat vertellen?

Het is niet mogelijk om uw kunstwerken door iemand van het museum te laten taxeren. Wij adviseren u zich te richten tot een beëdigd taxateur of een veilinghuis.

Wat is er te doen voor kinderen?

Het Kröller-Müller Museum heeft een breed aanbod voor het onderwijs (zie onder 'scholen'), met verschillende uitdagende lespakketten en projecten. Gezinnen met kinderen (4-10 jaar) vinden in het museum de zogenaamde speurkaart, een spannend (gratis) zoekspel met uitscheurbare kaartjes. Ook zeer goed bruikbaar tijdens een bezoek aan het museum zijn de lesboekjes ‘Filosoferen met schilderijen’ en ‘Filosoferen met beelden’. Deze bundels bieden een uitgebreide selectie prikkelende vragen en leuke teken- en doeopdrachten. In de winkel is het kinderboek ‘Het geheim van Helene’ te koop - van kinderschrijfster Lydia Rood - met (als onderdeel van de vertelling) acht bijzondere verhalen bij kunstwerken uit de vaste collectie. Tijdens het Museumweekend organiseert het museum, samen met studenten van de Pabo ieder jaar een grote gezinsactiviteit.
Kijk voor actuele projecten bij 'actueel' of 'activiteiten' of vraag de uitgebreide folder aan via onze telefoniste (0318 591241 of info@kmm.nl).

Is er een speciale rondleiding voor blinden en mogen blindengeleidehonden mee naar binnen?

Blindengeleidehonden zijn toegestaan in het museum en de beeldentuin. Rondleiders kunnen een speciale rondleiding verzorgen. Hiervoor moet u van te voren
reserveren.

Hoe dien ik een bruikleenaanvraag in?

Het Kröller-Müller Museum stelt zich welwillend op ten opzichte van bruikleenaanvragen, mits aan de gestelde condities wordt voldaan. Het museum signaleert de laatste jaren een enorme groei in het aantal bruikleenaanvragen: niet alleen meer aanvragen, maar van meer verschillende instellingen en er worden meer werken per keer aangevraagd. De bruikleenprocedure is zeer arbeidsintensief.
Het Kröller-Müller Museum heeft een kleine inhoudelijke staf en wij constateren dat de bruikleenaanvragen de capaciteit van het museum overtreffen. Het museum ziet zich genoodzaakt een maximaal aantal uitgaande bruiklenen per jaar vast te stellen. Dit bruikleenquotum zal ingaan per 1 januari 2011. Mocht u overwegen een object in bruikleen aan te vragen, dan kunt u een factsheet met onze bruikleenvoorwaarden aanvragen (
info@kmm.nl of 0318 591241).

Is het mogelijk om ruimtes te huren in het museum voor bijvoorbeeld een vergadering of feest?

Het is op zeer beperkte schaal onder speciale voorwaarden en uitsluitend na sluitingstijd mogelijk ruimtes te huren in het museum. Kijk voor meer informatie bij
ontvangsten.

Waarom ontvang ik geen uitnodigingen meer voor openingen van tentoonstellingen?

Het subsidiestelsel staat onder druk. Ook het Kröller-Müller Museum wordt hiermee geconfronteerd en voelt de financiële consequenties. Wij zijn daarom genoodzaakt zoveel mogelijk te besparen. Een van de bezuinigingsmaatregelen die wij hebben moeten treffen is het herzien van het uitnodigingsbeleid voor openingen van tentoonstellingen. Dit houdt onder andere in dat voor iedere opening een selectief gezelschap wordt uitgenodigd. Dit zullen veelal directe belanghebbenden zijn, dus betrokken kunstenaars, relaties van die kunstenaars en (zakelijke) relaties van het museum. Voor u betekent dat concreet dat u niet langer uitgenodigd wordt voor openingen tenzij u belanghebbende bent.

Hoort het Jachthuis St. Hubertus bij het museum?

Het Jachthuis St. Hubertus is onderdeel van het Park. Informatie vindt u op
www.hogeveluwe.nl.

Kan je met je kaartje voor het Park de beeldentuin bezoeken?

De beeldentuin is onderdeel van het museum. Dit betekent dat u, om de beeldentuin te bezoeken, ook een kaartje voor het museum nodig heeft.

Wat zijn de bezoekcijfers van het museum?

De bezoekcijfers van 2004 tot en met 2013 zijn als volgt:
2004: 294.000
2005: 262.210
2006: 275.116
2007: 263.281
2008: 252.261
2009: 257.641
2010: 280.716
2011: 302.198
2012: 311.097
2013: 332.707

2014: 391.209