Kunsthistorisch

De afdeling Wetenschappelijk Onderzoek draagt bij aan een zo zorgvuldig mogelijke verstrekking van informatie over de geschiedenis van het Kröller-Müller Museum en de collectie. Een belangrijk middel is het uitgeven van bestandscatalogi. Deze publicaties behandelen onderdelen van de collectie zoals bijvoorbeeld de Van Gogh-collectie en de beeldentuin. Per werk wordt ingegaan op de betekenis binnen het oeuvre van de kunstenaar, maar ook op de betekenis van het werk in de collectie van het museum en de geschiedenis die daaraan voorafging. Met het verschijnen van de collectiecatalogi ontstaat een steeds nauwkeuriger beeld van de collectie als geheel en de drijfveren van de stichters van het museum en hun opvolgers.

De afdeling heeft een belangrijke rol in het beheer van de archieven en documentatie, die uiteindelijk de basis vormen voor het historisch onderzoek. Hiermee worden tevens mogelijkheden gecreëerd om andere afdelingen van het museum te ondersteunen, bijvoorbeeld in het kader van restauratie, educatie, collectiepresentaties en tentoonstellingen. Voor het onderzoek naar specifieke kunstenaars wordt regelmatig samengewerkt met specialisten van buiten het museum.
Kunsthistorisch