Restauratie

De conditie van de collectie wordt verzorgd door een schilderijenrestaurator, een papierrestaurator en een restaurator moderne kunst en sculptuur. De vaste staf wordt regelmatig versterkt door restauratoren die gespecialiseerd zijn in andere disciplines zoals metaal, fotografie, steen, textiel, keramiek, lijsten en gepolychromeerde objecten. Het museum heeft twee restauratieateliers en een fotostudio waar de conditiecontroles, conserverings- en restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit gebeurt naar aanleiding van tentoonstellingen, bruiklenen en regulier onderhoud. Er wordt ook materiaaltechnisch onderzoek verricht om mogelijke oorzaken van schade en verval te analyseren, inzicht te krijgen in kunstenaarstechnieken en het maakproces van de objecten uit de collectie. Het Kröller-Müller Museum speelt een actieve rol in het verspreiden van de verkregen kennis en neemt deel aan diverse nationale en internationale onderzoeksprojecten op het vakgebied van conservering en restauratie.


Een blik in het restauratieatelier voor schilderijen (Foto: Luuk van der Loeff/KMM)

Restauratie