Persbezoek

Journalisten van de schrijvende pers, radio, televisie en (pers)fotografen zijn van harte welkom in het Kröller-Müller Museum. Bij aanmelding vooraf en op vertoon van uw perskaart heeft u vrije (gratis) toegang tot het museum en het Nationale Park De Hoge Veluwe. Bij de informatiebalie is een persmap verkrijgbaar.

Contact
Afdeling pers en publiciteit: pers@kmm.nl of tel: 0318 596152.

Beeldmateriaal
Op de beeldbank kunt u foto's downloaden. Gebruikersnaam en wachtwoord kunt u aanvragen bij de afdeling pers en publiciteit. Het door het Kröller-Müller Museum ter beschikking gestelde beeldmateriaal en het logo zijn ieder afzonderlijk auteursrechtelijk beschermd. Het beeldmateriaal, dan wel het logo, mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van internet, druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van het Kröller-Müller Museum.

Commercieel gebruik
Gebruik van beeld voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kröller-Müller Museum. Bij commercieel gebruik dient u zich te wenden tot de afdeling copyrights: margaret@kmm.nl of roelvanas@kmm.nl.

Filmopnames
Wilt u filmopnames maken in het museum of de beeldentuin? Dat kan alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor commerciële opnames of voor het gebruik van het museum of de beeldentuin als locatie brengen wij u kosten per dag in rekening. Informeert u hiervoor bij de afdeling pers en publiciteit. Onze gasten mogen geen hinder ondervinden van uw foto- en filmopnamen. Op grond van onder meer het recht op de persoonlijke levenssfeer en het portretrecht mogen bezoekers of medewerkers in beginsel niet zonder hun toestemming herkenbaar worden afgebeeld in een publicatie of reportage.

Let op: van een groot deel van de kunstwerken in het museum en de beeldentuin mag u alleen beeld publiceren nadat u de copyrights heeft geregeld. Neemt u hiervoor contact op met Stichting Pictoright.
 
Voorwaarden
• Alle verzoeken voor toestemming om de digitale beelden van het Kröller-Müller Museum te reproduceren moeten worden ingediend bij de persafdeling. Tel: 0318 596152 of pers@kmm.nl  
• De digitale beelden mogen alleen gebruikt worden voor artikelen in kranten, tijdschriften, TV-programma’s en op het internet naar aanleiding van de betreffende tentoonstelling in het Kröller-Müller Museum
• Het Kröller-Müller Museum, het bijschrift en -indien van toepassing- de naam van de fotograaf dient altijd vermeld te worden
• Indien van toepassing dient men contact op te nemen met Stichting Pictoright te Amsterdam
• Duplicatie danwel commercieel gebruik is niet toegestaan
• Bij reproductie van details van kunstwerken dient het woord ‘detail’ vermeld te worden
• Bij gedrukte media wordt een exemplaar waarin het beeld gebruikt is gestuurd naar: Kröller-Müller Museum, afdeling pers en publiciteit, Postbus 1, 6730 AA Otterlo.
• Bij digitale media wordt een link gestuurd naar pers@kmm.nl met de pagina waarop het beeld gebruikt is.
• Bij filmopnamen of televisie-opnamen wordt een dvd met het materiaal opgestuurd naar: Kröller-Müller Museum, afdeling pers en publiciteit, Postbus 1, 6730 AA Otterlo.
• Op de aftiteling of in het colofon wordt altijd vermeldt ´Met dank aan Kröller-Müller Museum, Otterlo’