lezingen

Geen actuele lezingen

Sanneke Stigter, Besluitvorming rond restauratievraagstukken in moderne kunst: problematiek van kleurenfotografie in het werk van Ger van Elk

Restauratoren Nederland, Boekmanstichting, Amsterdam 18.45-21.00 uur

Datum: feb 13, 2007

Ger van Elk maakt in zijn werk al jaren lang gebruik van kleurenfotografie in steeds verschillende toepassingen. Vooral door verkleuring kan zijn werk aan zeggingskracht inboeten. Aan de hand van verschillende case studies komt aan de orde hoe daar door verschillende restauratoren mee is omgegaan en wat de invloed kan zijn van medewerking van de kunstenaar. De wensen van de kunstenaar kunnen soms lijnrecht tegenover de beroepsethiek van de restaurator staan. Het is daarom een uitdaging voor de restaurator van moderne kunst om een oplossing te zoeken waarin zowel conceptuele als de materiële authenticiteit zo goed mogelijk behouden kunnen blijven. De lezing wordt gehouden tijdens de thema avond "De Ethische Code: kunnen wij die naleven?". Dit is georganiseerd door de Portefeuille Educatie van Restauratoren Nederland. http://www.restauratorenederland.nl/