lezingen

Geen actuele lezingen

Sanneke Stigter, 3 case studies van het Kröller- Müller Museum voor Inside Installations

SBMK seminar: Inside Installations In reprise? Kröller- Müller Museum, Otterlo

Datum: mei 24, 2007

Inside Installations 

In reprise? 

 

Seminar en tentoonstelling

donderdag 24 mei

Kröller- Müller Museum

 

 

Sinds september 2004 is er in vijf Europese landen met groot enthousiasme gewerkt aan het internationale onderzoeksproject Inside Installations met als ondertitel: Preservation and Preservation of Installation Art.

 

Musea brachten 33 complexe installaties in als case studies om ze te kunnen onderzoeken, documenteren en herinstalleren. Ze droegen daarmee bij aan de ontwikkeling van good practice in de omgang met installaties. De volgende vijf thema’s stonden centraal in dit onderzoek:

 

Conserveringstrategieën

Kunstenaarsparticipatie

Documentatie- en archiveringsmethoden

Theorie en semantiek

Kennismanagement en informatie-uitwisseling

 

Namens de Nederlandse deelnemers (zoz) nodigt de SBMK u van harte uit om

het seminar te bezoeken. Hierin komen de resultaten van het project aan de orde en wisselen we graag met u van gedachten over mogelijke voortzetting ervan in Nederland.

 

In het programma is een bezoek opgenomen aan Inside Installations, de tentoonstelling die het Het Kröller-Müller Museum voor de tweede keer organiseert over het project en de drie cases die het museum inbracht. De tentoonstelling werd door Sandra Smets in het NRC gekozen als één van de voorkeurstentoontellingen van het afgelopen jaar. De tentoonstelling is in reprise genomen; wie weet het project ook?

Het programma is hier te downloaden of ga naar:

www.sbmk.nl

Download

Inside_Installations_-_in_reprise.doc