projecten

Kist van Van Deventer

Op 3 december 2005 werd de zogenaamde ‘Kist van Van Deventer’ door de erfgenamen van de heer Van Deventer aan het Kröller-Müller Museum overhandigd. In deze kist bevinden zich meer dan tweeduizend brieven van Helene Kröller-Müller aan assistent en vertrouweling Sam van Deventer. De kist werd geschonken als onderdeel van het legaat van zijn zoon de heer J.S.R. van Deventer.

Naast de brieven bevat de kist een aanzienlijke hoeveelheid persoonlijke en zakelijke documenten, waaronder correspondentie met diverse hoofdpersonen uit de geschiedenis van het museum, notitieboeken, familiepapieren, foto’s en financiële stukken van de firma. Al eerder schonk de familie diverse archiefstukken en een groot aantal boeken uit het bezit van de heer Van Deventer. 

Het archiefmateriaal is nog niet openbaar toegankelijk. De stukken zijn geïnventariseerd en staan ter beschikking aan twee onderzoekers die aan de biografieën van het echtpaar Kröller-Müller werken.

| Meer informatie +

Looptijd: dec 3, 2005 - jul 1, 2007