projecten

Project Conservering Videokunst

Na een jarenlang intensieve samenwerking onder auspiciën van de Stichting Behoud Moderne Kunst werd in 2003 het de eerste fase van het Project Conservering Videokunst door het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) afgerond. Er werd een methodiek voor de conservering van videokunst ontwikkeld, toegepast en geëvalueerd en werden ca. 1700 werken op een duurzaam opslagformaat geconserveerd. De ontwikkelde methode gaat uit van migratie (elke 7 tot 10 jaar). Daarnaast werden een contract- en een registratiemodel voor de conservering van videokunst ontwikkeld. Documentatie, overleg met de kunstenaars en overzetten op Digital Betacam bleken dé voorwaarden om de videokunstwerken voor de toekomst te bewaren. Na het digitaal conserveren van de videokunstwerken zijn de digitale betacam banden in de kluizen van het NIMk opgeslagen.

| Meer informatie +

Tijdens de tweede fase zijn een deel van de werken in het kader van het project ‘Play Out’ toegankelijk gemaakt op MPEG-2 en ter inzage bij NIMk. Daarnaast is in het kader van digitale duurzaamheid nader onderzoek uitgevoerd naar de compressieloze opslag van videokunst. Op dit moment is de standaard voor de conservering van videokunst voor de musea nationaal en internationaal Digital Betacam. Op deze standaard zijn in 2003 de autonome videokunstwerken van de meeste moderne kunstmusea in Nederland overgezet. Om de gedigitaliseerde collectie duurzame toegankelijk te houden, uitgaande van een wenselijke transfer van het videosignaal elke 7-10 jaar, is onderzocht wat op dit moment de best mogelijk duurzame digitale opslag en toegankelijkheid van videokunst is en of opslag op hard disks hiervoor in aanmerking komt. Met als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden, handelwijze, techniek en kosten die ongecomprimeerde opslag van videokunst met zich mee brengt. Onder duurzaamheid wordt verstaan het op zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van de videocollectie, dat deze ook na verloop van tijd (> 10 jaar) raadpleegbaar, toegankelijk en nog ‘authentiek’ is. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst heeft dit onderzoek uitgevoerd met medewerking van onder andere het Kröller-Müller Museum, in het kader van het project ‘Play Out’.

Op dit moment is Nederlands Instituut voor Mediakunst bezig met de derde fase in de vorm van een technische pilot naar de volgende stap in duurzame en massale opslag na Digital Betacam.

Meer informatie: www.nimk.nl/nl/index.html 
Zie ook: eindpresentatie 19 maart 2009.

Looptijd: jan 1, 2000 - mrt 19, 2009