projecten

Fing-Art-Print

Het Kröller-Müller Museum verleent medewerking aan het Europese onderzoeksproject Fing-Art-Print, een onder leiding Bill Wei van Instituut Collectie Nederland, waarvoor het drie case studies heeft aangeboden. Het gaat om onderzoek naar het contactloos verkrijgen van driedimensionale microscopische documentatie ter identificatie van schilderijen en beschilderde objecten. Er wordt een systeem ontwikkeld om gemakkelijk vingerafdrukken van kunstvoorwerpen te nemen. Hiermee wordt in een lang gewenste methode voorzien voor niet-destructieve, contactloze unieke identificatie van objecten. Objecten en collecties waarvan vingerafdrukken zijn genomen, kunnen gemakkelijk worden geïdentificeerd en teruggevonden bij bruikleen en transport. Als onderdeel van een (inter-)nationaal databasenetwerk, kunnen de ‘fingerprints’ gebruikt worden om objecten terug te vinden en te beschermen tegen illegale praktijken met betrekking tot het culturele erfgoed. Het Kröller-Müller Museum heeft drie objecten aangeboden als case study voor het project: een Chinees bronzen beeldje, een klein gepolijst bronzen sculptuur van Jean Arp en een onderdeel uit een bronzen werk Zandauto (2001) van Tom Claassen, ter vergelijking met hetzelfde onderdeel, maar dan afkomstig uit een ander exemplaar van de oplage. Deze objecten zijn gekozen om te verkennen of het mogelijk is om het al dan niet ontwikkelen van patina van bronzen voorwerpen te monitoren.

| Meer informatie +

http://www.fingartprint.org

Projectcoördinatie: Bill Wei - Instituut Collectie Nederland
Looptijd: dec 1, 2005 - dec 1, 2007