publicaties

De schilderijen van Vincent van Gogh in de collectie van het Kröller-Müller Museum

Kröller-Müller Museum, Otterlo, 2003

Vanaf 1917 heeft eerst het echtpaar Kröller-Müller, later het museum regelmatig de schilderijen van Van Gogh meer of minder uitgebreid gecatalogiseerd, maar altijd in combinatie met de tekeningen, en dan ook nog vaak als onderdeel van een catalogus van de gehele collectie. Voor het eerst is er nu een studie gewijd aan de schilderijen afzonderlijk. De hier bijeengebrachte informatie geeft een overzicht van de huidige kennis over deze schilderijen, met daarin verwerkt de resultaten van recent kunsthistorisch onderzoek naar de authenticiteit van de werken, de datering ervan, hun herkomst en de tentoonstellingen waarop ze te zien waren.

Auteurs: Jos ten Berge, Teio Meedendorp, Aukje Vergeest, Robert Verhoogt en Hildelies Balk
Redactie: Toos van Kooten, Mieke Rijnders
Eindredactie: Dorine Duyster, Amsterdam
Vormgeving: Tessa van der Waals en Suzan Beijer, Amsterdam
479 pagina's met 286 afbeeldingen, waarvan 236 in kleur. Gebonden. Verkrijgbaar in Nederlandse en Engelse editie. 
ISBN 90 74453 27 9

Bestellen