publicaties

The Collection Visser at the Kröller-Müller Museum

Kröller-Müller Museum, Otterlo 2000

Deze collectiecatalogus toont u een overzicht van de ruim vierhonderd kunstwerken die het Kröller-Müller Museum vanaf de jaren zeventig in een reeks van aankopen en verwervingen uit de privéverzameling van Martin, Mia en Geertjan Visser heeft verworven. De hoofdrol in dit boek is weggelegd voor Martin Visser wiens herinneringen aan meer dan vijftig jaren verzamelen de basis vormden voor het onderzoek dat aan deze publicatie voorafging. 

Auteurs: Paula van den Bosch, Evert van Straaten, Anny De Decker en Carel Blotkamp
Vormgeving: gebr. Silvestri, Amsterdam
418 pagina's met 668 afbeeldingen (76 kleur); supplement gepubliceerd in 2001, 96 pagina's met 145 afbeeldingen (79 kleur). Teksten in Nederlands en Engels.
ISBN 90-74453-22-8

Bestellen