publicaties

Joep van Lieshout, Mobile Home for Kröller-Müller

Stigter, Sanneke; Beerkens, Lydia; Schellen, Henk; Kuperholc, Sara, ‘Joep van Lieshout’s Mobile Home for Kröller-Müller: Outdoor polyester sculpture in transit’, Preprints ICOM-CC 15th Triennial Conference New Delhi, Vol. I, September 22-26, 2008: 489-496

Publicatie over onderzoek en restauratie van Joep van Lieshouts 'Mobile Home for Kröller-Müller'. Meer informatie