publicaties

Wat is patina? Over natuurlijk en kunstmatig patina, authenticiteit en intentie

Sanneke Stigter, in: kM 55, herfst 2005, pp. 5-7

Patina – wat is dat nu precies? De kunstmatig aangebrachte huid op een bronzen beeld of het in de loop der tijd ontstane oppervlak der materie? Kunstenaars zullen eerder de eerste definitie noemen – het actief aanbrengen van een bepaalde afwerkingslaag, – terwijl restauratoren direct aan het tweede idee denken – een door de tijd veranderd, maar te respecteren uiterlijk. Beide definities onderscheidend aanduiden met enerzijds de term ‘patine’ en anderzijds ‘patina’ biedt geen soelaas. Zoals de betekenis van deze begrippen niet eenduidig kan worden uitgelegd, zo worden de termen door elkaar gebruikt en persoonsafhankelijk aan de ene of juist de andere definitie gekoppeld. Patina blijkt een ambigu begrip.


Heringa/Van Kalsbeek, zonder titel, 2000, brons, honingraten, bramen, anjers (foto: KMM)

Voor het volledige artikel kunt u de betreffende uitgave van kM bestellen bij:

http://www.kunstenaarsmateriaal.nl