publicaties

Verkleurde kleurenfoto's. Restauratieproblematiek in het werk van Ger van Elk

Sanneke Stigter, in: kM 50, zomer 2004, pp. 54-56

Continuïteit en innovatie kenmerken de ontwikkeling van iedere kunstenaar, terwijl een restaurator zijn creativiteit juist moet inzetten voor een zo terughoudend mogelijke aanpak. Daar kan de kunstenaar anders over denken, zeker wanneer deze stelt dat zijn werk om het concept gaat en niet zozeer om de uitvoering ervan. De restauratiegeschiedenis naar aanleiding van verkleuring van kleurenfoto’s in het werk van Ger van Elk illustreert dit spanningsveld.

Voor het volledige artikel kunt u de betreffende uitgave van kM bestellen bij:

http://www.kunstenaarsmateriaal.nl