projecten

Artwijs HAVO/VWO/VMBO (2007-2009)Artwijs is/was een landelijk project, waarbij leerlingen werden uitgedaagd zich een beeld en mening te vormen over moderne en hedendaagse kunst. In het museum gingen twee klassen met elkaar in debat over kunst. Een professionele gespreksleider begeleidde de discussie en een deskundige jury wees de winnaar aan. 

 
| Meer informatie +

Landelijke wedstrijd
'Artwijs' is een project van tien Nederlandse musea (Kröller-Müller Museum, Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, Centraal Museum Utrecht, het Bonnefantenmuseum in Maastricht, De Pont in Tilburg, het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Groninger Museum, het Gemeentemuseum in Den Haag, het Van Abbe Museum in Eindhoven en het Gemeentemuseum in Arnhem). Bij dit laatste museum is 'Artwijs' al enkele jaren een groot succes. Het project brengt jongeren op een verrassende manier in aanraking met moderne kunst en sluit aan bij leerdoelen van CKV, maatschappijleer en Nederlands.

Voorbereiding
Voorafgaand aan het museumdebat oefenen de leerlingen het debatteren over kunst op school. De website www.artwijs.nl voorziet in voorbereidend lesmateriaal en achtergrondinformatie voor de leerkracht.
Per museum staan 8 kunstenaars centraal. Aan iedere kunstenaar is een stelling gekoppeld die gaat over één van de drie thema’s: ‘de betekenis van kunst’, ‘de waarde van kunst’ en ‘de kunstenaar en zijn werk’.

Rondleiding
Voorafgaand aan het debat krijgt de groep een rondleiding van een professionele rondleider. Tijdens deze rondleiding worden een aantal werken bekeken die de jongeren kennen van de website en wordt het debat voorbereid.

Het debat
Vervolgens vindt het debat plaats. Een gespreksleider introduceert nieuwe stellingen en daagt uit tot discussie. De jury, bestaande uit een kunstenaar, een politicus en een museummedewerker, bepaalt uiteindelijk welke school wint. De scholen die landelijk de hoogste scores hebben spelen een landelijke finale.

                                                

 

 

| Aanmelden +

Vul dit formulier in om u aan te melden:

Aantal leerlingen
Datum
Naam leraar
Klas
Naam school
Adres school
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres