Van de vijftien werken met de boerderij zijn er vier in de Verenigde staten van Amerika en Canada terecht gekomen. Eén werk is verloren gegaan. Het werk Boerderij in Duivendrecht bij avond is in 1994 geschonken aan het Kröller-Müller Museum door Paul Diamant.

Tweezijdige restauratie
De restauratie van dit schilderij bestaat uit een structurele behandeling van het doek en het spieraam- het houten frame waarover het doek is gespannen -  enerzijds en een esthetische behandeling van de verflaag anderzijds.


Onderzoek

Reeds uitgevoerde testjes voor het verwijderen van het vele gelige oppervlaktevuil (vermoedelijk deels nicotineaanslag) laten een goed resultaat zien. Aangenomen wordt dat het verwijderen van het oppervlaktevuil al zoveel oplevert, zodat afname van de vernislaag niet nodig is. De vernislaag lijkt namelijk niet sterk vergeeld. Na verwijdering van het oppervlaktevuil dient de conditie van de vernislaag en de noodzaak tot vernisafname opnieuw te worden beoordeeld.

Ongeacht het wel of niet uitvoeren van een vernisafname, is het wit in de jeugdbarsten zeer storend omdat het op zo uitgebreide schaal voorkomt. De jeugdbarsten zullen dan ook worden teruggetoond om zo de vormen in de voorstelling, zoals het donkergroene vlak rechts, optisch te herstellen. Ook zal de matte retouche in het midden aangepast moeten worden.


Nieuwe lijst

De niet-oorspronkelijke huidige lijst van het schilderij is vervormd en dient te worden vervangen door een lijst waarbij het wel mogelijk is het schilderij door middel van ultravioletlicht-werend veiligheidsglas te beschermen.

De kosten die met deze restauratie gemoeid zijn inclusief materiaal en onkosten, bedragen € 15.000. 
De restauratie is met steun van een geoormerkte bijdrage gerealiseerd.

Piet Mondriaan – Boerderij in Duivendrecht bij avond – circa 1916 – olieverf op doek – 85 x 100 cm (hxb) – KM 107.061