Wanneer?

Vanaf Tot en met Tijd
9 jun 2018 9 jun 2018 14:00 - 15:00

Koop je ticket

Véronique geeft een introductie op de tentoonstelling en zal ingaan op een aantal thema’s uit de tentoonstelling en de manier waarop Redon in literaire en muzikale bronnen zijn inspiratie vond.

Over Véronique Steijn-Lorin

Véronique Steijn-Lorin woont sinds 1984 in Nederland. In 1987 is begon zij met het rondleiden in het Frans in het Rijksmuseum. In de loop van de tijd heeft zij haar activiteiten uitgebreid naar andere musea, waarvan het Van Gogh museum. Zij verzorgt daarnaast wandelingen in de stad Amsterdam en lezingen over kunst, o.a. voor de Alliance Française. Sinds 2013 werkt ze aan de toegankelijkheid van de musea voor mensen met een visueel beperking.

Over de Alliance Française

De Alliance Française is een van origine Franse organisatie met als doel de Franse taal en de Franse cultuur internationaal te bevorderen. De Alliance Française is in 136 landen aanwezig en in 34 Nederlandse steden, waar ze bestaat sinds 1888.

De lezing is gratis voor iedereen met een geldig ticket voor museum en park. Aanmelden is niet nodig.

 

Véronique signe une introduction à l'exposition et traitera de plusieurs thèmes, ainsi que de la manière dont Redon a trouvé son inspiration dans des sources littéraires et musicales.

Véronique Steijn-Lorin vit aux Pays-Bas depuis 1984. C’est en 1987 qu’elle a commencé à donner des visites guidées en français au Rijksmuseum. Au fil du temps, elle a étendu ses activités à d’autres musées, dont le musée Van Gogh. Elle organise également des promenades dans la ville d’Amsterdam et des conférences sur l'art, notamment pour l’Alliance Française. Depuis 2013, elle s’emploie à améliorer l’accès des musées aux personnes ayant un handicap visuel.

L’Alliance Française est une organisation d’origine française dont l’objectif est de diffuser la langue française et la culture française dans le monde. L’Alliance Française est présente dans 136 pays et 34 villes néerlandaises, où elle est implantée depuis 1888.

La conférence est gratuite pour toutes les personnes en possession d’un billet valide pour le musée et le parc. Il n’est pas nécessaire de s'inscrire.

Afbeelding:Odilon Redon, Brünnhilde, 1885, particuliere collectie