Claude Monet (1840 – 1926) is de voorman van het impressionisme. De kunstenaars van deze beweging willen het vluchtige van het moment op hun doeken vastleggen en houden zich bezig met de werking van licht, kleur en beweging.

Restauratie: terughalen van de oorspronkelijke kleuren
De restauratie van dit schilderij zal voornamelijk bestaan uit de verwijdering van de sterk vergeelde en glanzende vernis, die de oorspronkelijke koele kleuren van het schilderij nu verdoezelt. 

Belang van de restauratie voor Kröller-Müller en Zaans Museum
Het werk wordt in bruikleen gegeven aan het Zaans museum, waar ‘Guurtje’ onderdeel gaat uit maken van een grote Monet-tentoonstelling in 2021. Voorafgaand daaraan gaat Guurtje al in september 2018 naar het Zaans Museum. 

De Voorzaan en de Westerhem van Claude Monet komt in september 2018 naar Otterlo. Met deze uitwisseling wordt een mooie samenwerking gestart. 

Kostenraming restauratie
Voor de restauratie van  Guurtje doet het museum een beroep op een externe restaurator.  Eerste stap is historisch- en materiaalonderzoek (in samenwerken met Zaans Museum). Vervolgens kan de restauratie beginnen.

Het aantal uren dat nodig voor dit project wordt geraamd op 120. De kosten die met deze restauratie gemoeid zijn inclusief materiaal en onkosten, bedragen € 10.200. Deze restauratie wordt mogelijk gemaakt door een anonieme schenker. 


Claude Monet – Portret van mej. Guurtje van de Stadt – 1871 – olieverf op doek – 73,2 x 40 cm (hxb) –KM 107.247, collectie Kröller-Müller Museum