Als partner van sonsbeek2020 presenteert het museum in de zomer van 2020 drie solotentoonstellingen van kunstenaars die nog niet of nauwelijks een rol spelen binnen de geschiedenis van de moderne kunst: de Nederlandse Sedje Hémon, de Pakistaan Imran Mir en de Braziliaan Abdias do Nascimento. De semi-retrospectieven zijn samengesteld door Bonaventure Ndikung, de curator van sonsbeek20→24.

Imran Mir. A world that is not entirely reflective but contemplative

De Pakistaanse schilder, beeldhouwer en ontwerper Imran Mir (Karachi, 1950-2014) is altijd terughoudend geweest in het geven van uitleg over zijn werk. Zijn puur abstracte werk heeft geen referenties aan de ‘zichtbare wereld’. Mir hanteert in zijn schilderijen en sculpturen een zuiver beeldend vocabulaire van roosters, patronen, cirkels, driehoeken en organische vormen.

Paper on modern art

Opgeleid in Denemarken en Canada is Mir zich zeer bewust van de ontwikkelingen in de westerse moderne kunst. Hij ziet zijn tentoonstellingen als ‘niet-academische betogen over moderne kunst’ en noemt ze consequent ‘Paper on modern art’. Zijn Sixth paper on modern art (1984) doet denken aan de Man van Vitruvius (ca. 1490) van Leonardo da Vinci waarin de mens als maat der dingen geldt.

Monumentaal

Vanaf 2000 maakt Mir, onder meer onder invloed van Mark Rothko, schilderijen van monumentaal formaat in verzadigde kleuren die de kijker visueel volledig kunnen omgeven.

Sonsbeek en het Kröller-Müller Museum

Het Kröller-Müller Museum en Sonsbeek hebben een lange gezamenlijke geschiedenis. Al bij de derde versie van Sonsbeek in 1955 wordt Bram Hammacher, directeur van het Kröller-Müller Museum van 1947 tot 1963, lid van het selectiecomité. Zijn opvolger Rudi Oxenaar, directeur van 1963 tot 1990, is curator van de zesde aflevering: Sonsbeek buiten de perken (1971). In de loop van de tijd zijn diverse werken die op de tentoonstelling in Arnhem te zien waren, aangekocht door het museum, zoals Le cri (Le couple) (1928-1929) van Jacques Lipchitz, Trowel (1971) van Claes Oldenburg en Secrets of the waters (for Mnemosyne) (2008) van Ana Maria Tavares. En er staan twee Sonsbeekpaviljoens in de beeldentuin van het museum: het Rietveldpaviljoen (1964-1965, ontwerp 1954-1955) en het Van Eyckpaviljoen (2005, ontwerp 1965-1966).

Bij deze solotentoonstellingen verschijnt een publicatie onder redactie van Bonaventure Ndikung.

Website Imran Mir: www.imranmir.com (Engels)

Afbeeldingen: Imran Mir, Sixth Paper on Modern Art, 1984 / Imran Mir, Tenth Paper on Modern Art, 2010 / Imran Mir, Fourth Paper on Modern Art, 1978 (recreated) / © Imran Mir Art Foundation (IMAF)