Als partner van sonsbeek2020 presenteert het museum in de zomer van 2020 drie solotentoonstellingen van kunstenaars die nog niet of nauwelijks een rol spelen binnen de geschiedenis van de moderne kunst: de Nederlandse Sedje Hémon, de Pakistaan Imran Mir en de Braziliaan Abdias do Nascimento. De semi-retrospectieven zijn samengesteld door Bonaventure Ndikung, de curator van sonsbeek20→24.

Sedje Hémon. Emotion of spirits

Het werk van de Joods-Nederlandse schilder en componist Sedje Hémon (Rotterdam, 1923-Den Haag 2011) bevindt zich op het snijvlak van beeldende kunst en muziek. Het werk van Hémon is nauw verweven met haar biografie: een carrière als violist wordt ondermijnd door trauma’s opgedaan in concentratiekamp Auschwitz tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Geschilderde muziek

Vanaf de vroege jaren vijftig legt ze zich toe op de schilderkunst waarin ze de ‘volledige, objectieve integratie van muziek en schilderkunst’ nastreeft. Hémons abstracte schilderijen zijn zowel beeld als partituur en kunnen daadwerkelijk muzikaal uitgevoerd worden volgens een door haarzelf uitgewerkt, ingenieus systeem.

Documenta

Ondanks de inzet van kunsthistoricus en -criticus Hans Jaffé (1915-1984) in de jaren zestig is het werk van Hémon nog vrijwel onbekend. Mede door de opname van vijftien schilderij-partituren van Hémon in Documenta 14 door Ndikung, wordt haar werk de laatste jaren herontdekt.

Sonsbeek en het Kröller-Müller Museum

Het Kröller-Müller Museum en Sonsbeek hebben een lange gezamenlijke geschiedenis. Al bij de derde versie van Sonsbeek in 1955 wordt Bram Hammacher, directeur van het Kröller-Müller Museum van 1947 tot 1963, lid van het selectiecomité. Zijn opvolger Rudi Oxenaar, directeur van 1963 tot 1990, is curator van de zesde aflevering: Sonsbeek buiten de perken (1971). In de loop van de tijd zijn diverse werken die op de tentoonstelling in Arnhem te zien waren, aangekocht door het museum, zoals Le cri (Le couple) (1928-1929) van Jacques Lipchitz, Trowel (1971) van Claes Oldenburg en Secrets of the waters (for Mnemosyne) (2008) van Ana Maria Tavares. En er staan twee Sonsbeekpaviljoens in de beeldentuin van het museum: het Rietveldpaviljoen (1964-1965, ontwerp 1954-1955) en het Van Eyckpaviljoen (2005, ontwerp 1965-1966).

Bij deze solotentoonstellingen verschijnt een publicatie onder redactie van Bonaventure Ndikung.

Website Sedje Hémon: https://sedjehemonstichting.nl (Nederlands)

Afbeeldingen: Sedje Hémon, Indignation, 1963 / Sedje Hémon, Flanquant en haut et en bas, april 1996 / Sedje Hémon, Ternir en équilibre, januari 1959 / © Estate of Sedje Hémon