menu close

Tekstkop Volksuniversiteit 's-Gravenhage (clichétekening), c. 1910-1920

Text headline Volksuniversiteit 's-Gravenhage (cliché drawing)

A.C. Berlage (1889 - 1976)

Ink on paper

9,5 x 21,5 cm

KM 105.724