Griffon blanc, c. 1880

White griffon

Adolphe-Joseph Monticelli (1824 - 1886)

Oil on panel

63 x 47 cm

KM 108.533