Vaas, 1914

Vase

Chris Lanooy (1881 - 1948)

Porselain

8,5 x ø 10,5 cm

KM 109.933