Rietveld-paviljoen: bouw- en reconstructietekening, 7 September 1964

Rietveld Pavilion (re)construction drawing

Gerrit Rietveld (1888 - 1964)

Paper (phototype)

52,5 x 141 cm

KM 114.296