menu close

Vitrine, 20th century

Showcase

H.P. Berlage (1856-1934)

Teak

155,5 × 150 × 75 cm

KM 123.740