menu close

Stoel, 1917

Chair

H.P. Berlage (1856-1934)

Teak wood, rib velvet

91,5 × 50 × 62 cm

KM 112.365