menu close

Stoel, 1917

Chair

H.P. Berlage (1856 - 1934)

Teak wood, rib velvet

91,5 x 50 x 62 cm

KM 112.365