menu close

Ontwerp voor het museum bij de Franse berg, dienstingang noordwestzijde, 1923-1926

Design for the museum on the Franse berg, staff entrance on the north west side

Henry van de Velde (1863-1957)

Chalk on paper

KM 102.351