Een boerenerf met hooiberg, waterput en kar, 1625-1635

Farmyard with haystack, well and cart

Jan van Goyen (1596 - 1656)

Black chalk, brush and grey ink on paper

8 x 17,1 cm

KM 110.828