menu close

Paradijs, c. 1885

Paradise

Jan Veth (1864-1925)

Oil on panel

16,5 × 27 cm

KM 108.327