menu close

De toren van Duizel, 1916

The tower of Duizel

Nico Eekman (1889 - 1973)

Etching on paper

21,6 x 24,8 cm

KM 110.282