Technische manco’s 

Helene Kröller-Müller en haar man kopen dit bloemstilleven in 1913 bij de kunsthandel van Eugène Blot. Na verloop van tijd ontstaat er toch twijfel: is het wel een werk van Van Gogh? Bij nader inzien blijkt de voorstelling technische manco’s te vertonen. De decoraties op de vaas bijvoorbeeld zijn nogal onbeholpen van vorm. De kleurstelling van de achtergrond is ook al niet kenmerkend voor Van Gogh. 

Valse signatuur

De signatuur rechtsonder is hoogstwaarschijnlijk vals en van later datum. ‘Vincent’ is namelijk niet met verf op een (half)droge verflaag gepenseeld, zoals Van Gogh gewoon was te doen, maar werd in de al uitgeharde verflaag uitgekrast. Daardoor is iets van de witte grondering zichtbaar geworden. Ook het handschrift wijkt af van dat van Van Gogh. 

Stijgende prijzen

Vermoedelijk gaat het om een werk van een amateur, dat later van Van Goghs signatuur is voorzien. Dat zal dan gebeurd zijn toen de prijzen voor zijn werk steeds harder stegen, niet lang voordat de Kröllers het aankochten. Gebleken is dat de Parijse kunsthandels niet altijd even integer met hun koopwaar omgingen.