VAN GOGH EUROPE

Het Kröller-Müller Museum is samen met het Van Gogh Museum Amsterdam en Van Gogh Brabant founding partner van Van Gogh Europe, opgericht in 2012. Doel van de stichting is om Van Goghs erfgoed in Europa zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Na de startfase is in 2018 een begin gemaakt met een heroriëntatie op doelstellingen en strategie, zodat een nieuw meerjarenactiviteitenplan kan worden opgesteld. Twee nieuwe partners traden toe: het Drents Museum en het huis in London (Hackford Road), waar Vincent van Gogh heeft gewoond.
Meer informatie over Van Gogh Europa

Van Gogh Worldwide

Het digitale platform Van Gogh Worldwide is een uniek, innovatief en kwalitatief hoogstaand platform waarop kunsthistorische en materiaaltechnische informatie over het werk van Vincent van Gogh (1853-1890) is samengebracht.

Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum zijn de founding partners van Van Gogh Worldwide. Zij beschikken over gedegen informatie over het werk van Van Gogh. Daarnaast bundelen zij specialistische kennis over het digitaal ontsluiten van gegevens. Zij werken bij de realisatie van het platform samen met een groot aantal deelnemers waaronder musea, particulieren en onderzoeksinstellingen, in het bijzonder het Rijkserfgoedlaboratorium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het project richtte zich in de eerste fase (tot 2020) op alle werken van Vincent van Gogh in Nederland: ruim 300 schilderijen en zo'n 900 werken op papier. Van 2021 tot 2023 was het doel om wereldwijde collecties aan te sluiten op het platform. Om dit te bereiken is er samengewerkt met musea over de hele wereld. Vanaf 1 oktober 2023 is het project officieel afgerond en zal het beheerteam van Van Gogh Worldwide zorg dragen voor de verbetering van het platform en musea uitnodigen om eventuele updates te delen.
Van Gogh Worldwide

Gemeente Ede

Sinds 2012 is de gemeente Ede supporter van het Kröller-Müller Museum. Het supporterschap richt zich op de ontwikkeling van nieuwe projecten met als doelstelling de bewoners, bezoekers en bedrijven van de gemeente Ede te betrekken bij het museum. Het museum geeft met deze samenwerking ook inhoud aan het beleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om musea die door het Rijk worden gesteund lokaal en regionaal te verankeren. Lees meer over de samenwerking met Ede

logo Ede

Pallas Athene

Sinds 2018 is Het Pallas Athene College partnerschool van het Kröller-Müller Museum en Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het doel van dit partnerschap is om leerlingen op een activerende en motiverende laten kennismaken met kunst, cultuur en het erfgoed uit de directe omgeving. Het Pallas Athene College vindt cultuureducatie van groot belang. Dit partnerschap biedt de school veel voordelen. Zij bezoeken het museum en het park voor een sterk gereduceerd tarief en hebben inspraak bij de ontwikkeling van nieuwe educatieve programma’s. Leerlingen krijgen een kijkje achter de schermen en maken als juniorrondleider op een inspirerende wijze kennis met de wereldberoemde collectie. Ze ontdekken hoe kunst steeds actuele vragen oproep en je kritisch en anders laat kijken: naar jezelf en de wereld om je heen.

 Een voorbeeld hiervan is de samenwerking rondom het bordspel en lespakket Art Collector. In 2019 gaven docenten en leerlingen feedback op het bordspel en lespakket Art Collector. Ze waren aanwezig bij de feestelijke lancering en werkten mee aan een promotievideo. In onderstaande video komen een aantal leerlingen aan het woord!

 

provincie gelderland

De Provincie Gelderland laat zoveel mogelijk mensen genieten van cultuur en erfgoed. In 2021 droeg de Provincie Gelderland bij aan de tentoonstelling Marinus Boezem. Alle shows. In het kader van Gelderland Herdenkt/Veluwe Remembers maakte de Provincie Gelderland mogelijk dat de schuilkelder kon worden opengesteld voor publiek.

 

 

 

 

 

 

 

NewBees

NewBees bereidt nieuwkomers, vluchtelingen, met een traineeship voor op een baan. Het Kröller-Müller Museum ontvangt graag een aantal nieuwe Gelderlanders om ervaring op te doen bij de technische dienst. Zo kunnen deze nieuwkomers wellicht in de toekomst in het museum aan de slag. NewBees organiseert werksafari’s, zet een matching op en ondersteunt bij het creëren van inclusieve werkvloer voor de nieuwe Gelderlanders.

DE TOOROP ROUTE

Gesteund door EuroArt en het MTVP Museum Domburg NL, is het ICEAC de Ambassadeur van het netwerk van Toorop locaties in het project Impressionisms Routes. Een basis-Route is tot stand gebracht en wordt verder ontwikkeld door heel Europa heen, met als startpunt musea en organisaties in Nederland (Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Laren NH, Utrecht, Rotterdam, Katwijk, Dordrecht, Leiden, Den Haag, Domburg, Middelburg, Otterlo, Nijmegen, Arnhem, Oosterbeek, Zwolle, Assen), België (Brussel), Frankrijk (Paris), Engeland (Londen), Duitsland (Neuss, Mainz, Karlsruhe, Munich, Stuttgart, Berlin, Schwaan, Alkersum auf Föhr), Zwitserland (Zürich) en Oostenrijk (Wenen).
Het ICEAC (iceac.eu) bezit – tot nu toe – een bibliotheek van meer dan 5.000 boeken toegespitst op kunstenaarskolonies in Europa.
Download de pdf met meer info over de Toorop route

logo Daily ArtDailyart

Het Kröller-Müller Museum werkt sinds 2015 samen met DailyArt. DailyArt is een gratis mobiele app (iOS/Android) waarin elke dag een kunstwerk met een kort achtergrondverhaal gepubliceerd wordt. De app bereikt maandelijks een publiek van 1 miljoen kunstliefhebbers, in 16 talen.

In de app en in het online DailyArt Magazine zijn meedere keren verhalen over de collectie en tijdelijke tentoonstellingen gepubliceerd.

NBTC

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) zorgt als de nationale destinatiemanagement-organisatie van en voor Nederland op basis van relevante kennis en inzichten voor een nationale visie op toerisme. Het museum is partner van NBTC en heeft regelmatig deelgenomen aan marketingcampagnes die door het NBTC zijn georganiseerd. Tegenwoordig is de focus verschoven van destinatieontwikkeling en marketingactiviteiten naar Insights en intelligence. Het museum organiseert om die reden geen grote marketingcampagnes en salesactiviteiten meer met deze organisatie maar maakt gebruik van de kennis en data die het NBTC beschikbaar stelt.

 

 

 

 

VisitVeluwe

Het Kröller-Müller Museum is als ‘reason to travel’ een strategische partner van VisitVeluwe. Samen met alle Veluwse gemeenten en het toeristisch bedrijfsleven, zet VisitVeluwe de regio op de kaart als aantrekkelijke toeristische bestemming. Er wordt intensief gewerkt aan het inspireren en informeren van bezoekers uit Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk om in hun vrije tijd voor de bestemming Veluwe te kiezen. Daarbij ligt de uitdaging de komende jaren op het spreiden van bezoek in de seizoenen om de lusten en lasten van toerisme voor ondernemers en de prachtige maar kwetsbare Veluwse natuur in balans te houden.
Meer informatie over Visit Veluwe

 

 

 

 

 

 

Vrije Academie

De Vrije Academie organiseert een groot programma: kunstgeschiedenis, geschiedenis, architectuur, muziek, fotografie, filosofie, biologie, mode en literatuur. Onze missie is wat dat betreft dan ook ruim: het leven van mensen, jong & oud, verrijken door op inspirerende en bijzondere wijze onderwijs aan te bieden op het gebied van kunst, cultuur, filosofie, geschiedenis en wetenschap. De Vrije Academie organiseert rondleidingen en lezingen in het Kröller-Müller Museum.

 

 

 

NEXTPORTCHINA

Het Kröller-Müller Museum werkt sinds 2017 samen met digitaal bureau NextportChina. Het doel van deze samenwerking is er op gericht om het museum en haar collectie onder de aandacht te brengen bij de groeiende groep Chinese reizigers en kunstliefhebbers in China. Deze Chinese doelgroepen worden bereikt door verschillende creatieve campagnes op bekende Chinese social media platforms.

Zo wordt het Kröller-Müller Museum actief gepromoot op populaire WeChat Official Accounts en heeft het een eigen profiel in een bekend WeChat travel Mini Program. Daarnaast organiseren het museum en NextportChina elk jaar in september het ‘New Student Welcome Event’. Tijdens dit event krijgen 150 jonge Chinese studenten die tijdelijk in Nederland  studeren de kans om de kunstcollectie en het park (De Hoge Veluwe) met elkaar te ontdekken.

In het najaar van 2020 lanceerde het Kröller-Müller Museum een online spel in WeChat. In dit educatieve spel kunnen Chinese spelers aan de hand van vragen meer te weten komen over een selectie van topstukken uit het museum. Het doel van de game was om zichtbaar te blijven en aansluiting te vinden met de Chinese doelgroep in Nederland en daarbuiten. Op basis van de gegeven antwoorden in de game, waarbij spelers meer te weten zijn gekomen over de topstukken van het museum, ontstond er een travel-persona voor iedere speler.

Lees hier meer over het jaarlijkse 'New Student Welcome Event'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canon van Nederland

Sinds 2021 is het Kröller-Müller Museum onderdeel van het landelijk Canonnetwerk. Dit netwerk verbindt musea en historische plaatsen door het hele land, die aan de hand van objecten de Nederlandse geschiedenis belichten. Het Kröller-Müller doet aan de Canon van Nederland mee met zes topstukken. De Canon is te zien in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem (initiatiefnemer van de landelijke samenwerking). 
Lees meer over de Canon van Nederland 


LRE Foundation

Het Kröller-Müller Museum en Liberation Route Europe Foundation (LRE Foundation) zijn een partnerschap aangegaan voor drie jaar. De LRE Foundation is een internationaal netwerk dat de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Europa levend houdt. De LRE Foundation is de organisatie achter verschillende herdenkingsprojecten zoals de Liberation Route Europe, de door de EU gecertificeerde Culturele Route waarmee je wandelend in de voetsporen kunt treden van de geallieerden en Europe Remembers. Het Kröller-Müller Museum kent ook een boeiende oorlogsgeschiedenis. Zo is er aan het begin van de oorlog een schuilkelder gebouwd om de kostbare collectie van het museum in veiligheid te brengen en fungeerde het museum aan het einde van de oorlog als noodhospitaal. Dit verhaal is een goed bewaard geheim gebleven. Met het partnerschap met de LRE Foundation komt daar verandering in. Ook voor de LRE Foundation is het Kröller-Müller Museum met zijn ligging in de Airborne Regio een interessante partner. De bezoekers van de Liberation Route Europe en Europe Remembers weten de combinatie van kunst, cultuur en historie. De samenwerking met het Kröller-Müller Museum is voor de LRE Foundation een  mooie aanvulling op het huidige aanbod. Lees meer over het partnerschap in het persbericht.
Meer informatie over LRE Foundation.