Bruikleenprocedure Kröller-Müller Museum

 

Een bruikleen aanvragen

 • Een bruikleenaanvraag moet minimaal zes maanden voor aanvang van de tentoonstelling ontvangen zijn.
 • Voor bruikleenaanvragen van acht werken of meer geldt een aanvraagtermijn van een jaar.
 • Werken van Vincent van Gogh en andere werken die deel uitmaken van de collectiepresentatie moeten twee jaar van tevoren worden aangevraagd.
 • Bruikleenaanvragen die later binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.


De aanvraag moet de volgende informatie bevatten:

  • Naam en adres van de aanvragende instelling.
  • Naam en verdere gegevens van de contactpersoon.
  • Titel en data van de tentoonstelling.
  • Onderbouwing van de aanvraag.
  • Lijst van de aangevraagde objecten met inventarisnummers.
  • Facility report van de aanvragende instelling, bij voorkeur volgens het model van het AAM (American Association of Museums). Het facility report wordt vertrouwelijk behandeld.
  • Klimaatgegevens van de ruimte waar het werk tentoongesteld zal worden uit een vergelijkbare periode als de bruikleenperiode. 


De aanvraag kan, ter attentie van directeur Benno Tempel, worden verzonden naar director@krollermuller.nl. Het Kröller-Müller Museum geeft de voorkeur aan een volledig digitale bruikleencorrespondentie.

Het Kröller-Müller Museum streeft ernaar om binnen drie maanden uitsluitsel te geven over de bruikleenaanvraag.

Kosten

Het Kröller-Müller Museum vraagt geen bruikleenvergoeding. Wel moet een bruikleennemer rekening houden met kosten voor:

 • Transport door een erkend kunsttransporteur.
 • Verzekering van de werken tijdens transport en verblijf.
 • Verpakkingsmateriaal. Let op: werken van Vincent van Gogh dienen in groene Turtles met T+ hoekblokken te reizen.
 • Indien van toepassing: kosten voor conserverings- of restauratiebehandelingen. De kosten hiervan worden vooraf medegedeeld.
 • Indien van toepassing: kosten voor vervoer, hotel met ontbijt en per Diem voor de koerier.


Faciliteiten

Het Kröller-Müller Museum stelt de volgende eisen op het gebied van klimaat en licht.

 • Voor schilderijen en werken op papier T 20º C (+/- 2º per 24 uur), RV 52% (+/- 2% per 24 uur).
 • Voor werken op papier en fotografisch materiaal maximaal 50 lux, voor schilderijen van Vincent van Gogh maximaal 75 lux. Voor de overige objecten geldt standaard maximaal 150 lux.
 • Voor sculptuur en in specifieke gevallen kunnen afwijkende eisen gelden.


Lijsten en ophanging

Het Kröller-Müller Museum stelt schilderijen en werken op papier altijd ingelijst en voorzien van museumglas ter beschikking. Het museum heeft een eigen ophangsysteem dat, indien gewenst, meegeleverd kan worden. Schilderijen en werken op papier moeten op minimaal twee plaatsen aan de muur geborgd worden.

Veiligheidszorg

Het Kröller-Müller Museum stelt de volgende eisen aan de veiligheidszorg:

 • Tijdens openingstijden moeten permanent beveiligers aanwezig zijn in de ruimte waar het bruikleen zich bevindt.
 • De tentoonstellingslocatie moet beschikken over adequate bouwkundige en elektronische veiligheidszorg, met tenminste gecertificeerde brand- en indringalarmen en -systemen met doormelding naar wettelijk erkende externe alarmopvolgers en hulpverleners.
 • Het bruikleen moet onder 24 uurs CCTV-toezicht staan. De beelden moeten minimaal 72 uur worden bewaard.
 • Er kunnen aanvullende personele, elektronische en bouwkundige veiligheidszorgeisen worden gesteld.
 • De Manager Security & Art Protection Services van het Kröller-Müller Museum kan de tentoonstellingslocatie vooraf komen beoordelen en mogelijk eisen voor aanpassingen van de veiligheidssituatie stellen.


Transport

Het transport van het bruikleen moet worden uitgevoerd door een erkende Nederlandse kunsttransporteur, bij voorkeur HIZKIA, Kortmann of Imming.  

In alle gevallen moeten de transportmiddelen beschikken over:

 • Een klimaatinstallatie die is afgesteld op de eisen van het Kröller-Müller Museum.
 • Een beveiligingssysteem door middel van gps-tracking.
 • Luchtvering.
 • Bemanning door twee chauffeurs.

In het geval van luchtvracht moet de tentoonstellingslocatie de status van Erkend Agent (RA) hebben en voldoen aan de strikte veiligheidsvoorwaarden voor de bescherming en het vervoer van luchtvracht.

Overig

 • Afbeeldingen voor publicaties of (online) publiciteit kunnen tegen betaling worden aangevraagd bij de reproductie-afdeling van het museum: Margaret Nab (margaretnab@krollermuller.nl).
 • Het museum ontvangt twee exemplaren van de tentoonstellingscatalogus.

Voor vragen over de bruikleenprocedure kan contact worden opgenomen met het Registrars Office van het Kröller-Müller Museum (registrar@krollermuller.nl).