Bord, Kangxi periode (1662 - 1722)

China

Porselein

3,2 x ø 26,3 cm

KM 110.054