Bord, Kangxi periode (1662 - 1722)

China

Porselein

10 x ø 55,5 cm

KM 100.615