Vaas, Qianlong periode (1736 - 1795)

China

Jade

19,3 x 6,8 x 4,5 cm

KM 109.864