Zaaloverzicht Ger Dekkers. Planned landscapes - 25 horizons

Planned landscapes – 25 horizons

Zoals de titel van het werk al aangeeft zijn er in totaal 25 landschappen zichtbaar. Dekkers heeft elk van deze Hollandse landschappen vanuit zeven verschillende standpunten gefotografeerd. Op zeven naast elkaar geplaatste schermen worden de standpunten van één landschap tegelijkertijd geprojecteerd. De horizon die verschijnt maakt de verschillende standpunten evenals de verschillende landschappen tot één geheel. De projectie van achteren maakt het mogelijk om als bezoeker héél dicht bij de schermen te komen. Je hoort het geluid van het wisselen van de dia’s. Maar wat speelde zich eigenlijk achter de schermen af tijdens de totstandkoming van deze tentoonstelling?

Conservering door middel van reproductie

Conservering door middel van reproductie

De lamp in een diaprojector verkleurt de film van dia’s. Om de originele dia’s van het kunstwerk hier niet aan bloot te stellen, en ze te behouden voor de toekomst, zijn er tentoonstellingsexemplaren gemaakt. Dit gebeurde bij een gespecialiseerd bedrijf in Duitsland onder begeleiding van een restaurator van het museum. In elke carrousel is plaats voor 81 dia’s. Van elke foto heeft het museum drie originele dia’s. Uit deze drie exemplaren is er één gekozen die in de beste staat verkeerde. Met een analoge camera zijn deze originele kleurendia’s en de originele tekstdia’s gefotografeerd. Elke dia is met de hand precies op maat uit een grotere film gestanst. Dezelfde selectie originele dia’s is vervolgens ook met een digitale camera gefotografeerd, zodat de huidige conditie vanaf nu is gedigitaliseerd. Om de dia’s te kunnen fotograferen moesten ze natuurlijk eerst uit hun raampjes met glas worden gehaald. Alle honderden diaraampjes zijn vervolgens mooi schoongemaakt. Uiteindelijk zijn in het restauratieatelier de zeven carrousels volledig gevuld. Door het grote aantal dia’s moest extra goed opgelet worden op de volgorde tijdens het plaatsen.

 film uitgestant

Het wordt tegenwoordig steeds moeilijker om aan de materialen voor dit soort installaties te komen, zoals in dit geval de film voor de dia’s of zelfs reserve diaraampjes. Hetzelfde geldt voor de afspeelapparatuur, of onderdelen, zoals geschikte projectoren en de juiste lenzen bijvoorbeeld. Ook de kennis en kunde omtrent het omgaan met deze materialen en technieken raken schaars. Dit alles maakt deze tentoonstelling extra bijzonder. Het is namelijk niet zeker of het over enkele jaren nog steeds mogelijk is om nieuwe tentoonstellingsexemplaren te maken en deze door middel van diaprojectoren aan het publiek te tonen.

Susanne Kensche (restaurator moderne kunst en sculptuur) en Stefanie Janson (voormalig stagiair restauratie moderne kunst) aan het werkGer Dekkers. Planned landscapes - 25 horizons is tot en met 3 oktober te zien in het Kröller-Müller Museum.

 

Stefanie Janson (voormalig stagiair restauratie moderne kunst en sculptuur) en Susanne Kensche (restaurator moderne kunst en sculptuur)

Links Stefanie Janson, voormalig stagiaire restauratie moderne kunst en sculptuur, Rechts Susanne Kensche, restaurator moderne kunst en sculptuur

Augustus 2021

Foto's: Ger Dekkers, Planned landscapes – 25 horizons, 1977, opstelling 2021, foto: Marjon Gemmeke| Foto (2021) van een originele dia op de lichtbak, te zien is landschap nummer 19 in diaprojector nummer 7 | Analoge reproductie (2021) van diezelfde originele dia in diaraampje op de lichtbak | Digitalisatie (2021) van diezelfde originele dia | Filmstrip na het uitstansen | Susanne en Stefanie plaatsen de dia’s in de carrousels.