De Zwitserse Art Mentor Foundation Lucerne beschouwt zichzelf als een mentor van de kunst. Het fonds ondersteunt innovatieve projecten op het gebied van beeldende kunst, muziek en kunsteducatie. De Art Mentor Foundation Lucerne draagt bij aan de tentoonstelling Het futurisme & Europa. De esthetiek van een nieuwe wereld, welke opent in 2023.

 

Logo blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds is een samenwerkingsverband tussen de VandenEnde Foundation, het Cultuurfonds, het VSBfonds en de VriendenLoterij. Het fonds richt zich op het mede mogelijk maken van uitzonderlijke culturele projecten, waaronder Het futurisme & Europa in 2023. Het Kröller-Müller Museum kan fors investeren in de marketingcampagne dankzij een garantstelling van het Blockbusterfonds.

 

Cultuur is één van de drie kerngebieden van de Brook Foundation. Hierbij heeft het fonds bijzondere aandacht voor culturele producties van exceptionele kwaliteit. De Brook Foundation maakt in 2023 de tentoonstelling Het futurisme & Europa mede mogelijk.

 

Stichting Elise Mathilde Fonds geeft steun aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven én waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd/verstevigd. Het fonds maakt meerdere restauratieprojecten in de beeldentuin, te weten de Jardin d’émail in 2019 en 56 Barrels in 2023. 

 


Fonds21
 maakt ondernemende, culturele en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven mogelijk. Het fonds steunt spraakmakende grote en kleine projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zo biedt Fonds 21 aanvragers de kans om hun ambities te verwezenlijken. Fonds 21 is regelmatig begunstiger van grote tentoonstellingen van het Kröller-Müller Museum, waaronder Seurat. Meester van het pointillisme (2014) en Arp. The poetry of forms (2017) en Het futurisme & Europa. De esthetiek van een nieuwe wereld (2023). 

 

 

 

 

Stichting Gifted Art steunt onderzoek naar beeldende kunst. Het accent ligt op schilder- en beeldhouwkunst uit de periode 1850 - nu. In 2021 maakte Gifted Art de restauratie van het Zelfportret van Van Gogh mogelijk. Daarnaast steunt Gifted Art het museum via het Helene Kröller-Müller Fonds.

 

Het De Gijselaar-Hintzenfonds heeft ten doel de kunstzin, het begrip voor en de kennis over de beeldende kunst te bevorderen bij een breed publiek. Het fonds levert een bijdrage aan de lithografieën van de publicatie over Art & Project, welke zal verschijnen in 2023.

 

De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. De stichting zal in 2023 bijdragen aan de restauratie van Christo’s 56 Barrels. In 2020 steunde het fonds al een ander restauratieproject in de beeldentuin, te weten de Jardin d’émail.

Stichting dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds verstrekt studiebeurzen en subsidieert diverse culturele doelen van landelijke betekenis. Het fonds leverde in 2021 een bijdrage aan de catalogus van Mooi Oud. Drie eeuwen tekeningen uit de Kröller-Müllercollectie.  

 

De International Music and Art Foundation ondersteunt gerenommeerde culturele instellingen en draagt regelmatig bij aan publicaties over kunstgeschiedenis. De IMAF draagt bij aan de publicatie Het futurisme & Europa. De esthetiek van een nieuwe wereld, welke zal verschijnen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in 2023.

 

Stichting Jaap Harten Fonds heeft ten doel het verlenen van financiële en materiële steun aan natuurlijke en rechtspersonen ter bevordering van kunst en letteren in Nederland. De stichting levert een bijdrage aan de publicatie over Art & Project, welke zal verschijnen in 2023.

 

De Jeekel Stichting draagt jaarlijks bij aan het Kröller-Müller Museum. H.M.M. Jeekel was lid van het dagelijks bestuur (1939-1942, 1951-1965) en van het bestuur (1942-1945) van het Nationale Park de Hoge Veluwe. Na de oorlog werd hij Regent van de Kröller-Müller Stichting en plaatsvervangend directeur van het Rijksmuseum Kröller-Müller.

 
Met haar giften steunt het Madeleine fonds culturele projecten die naast hun kunstzinnige dimensie een maatschappelijke doelstelling hebben. Het Madeleine Fonds wordt beheerd door Ars Donandi. Het fonds levert een bijdrage aan de publicatie over Art & Project, welke zal verschijnen in 2023.

 
Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Middels de regeling Erfgoed Starter kan in 2024 voor twee jaar een junior conservator worden aangesteld. In 2021 draagt het fonds bij aan de ontwikkeling van Van Gogh Worldwide, een digitaal platform voor alle wetenschappelijke kennis en informatie over het werk van Vincent van Gogh (1853-1890). Ook draagt het Mondriaan Fonds bij aan verscheidene tentoonstellingen, waaronder Als kunst je lief is (2018) en Arp. The poetry of forms (2017).Het NOT-fonds wordt beheerd door het Nationaal Archief en steunt onder andere projecten die zich richten op een breed publiek en waarin archieven een belangrijke rol spelen. Het fonds draagt bij aan de vernieuwing van de Digitale Scheurkalender die in 2023 in gebruik wordt genomen.

 


De Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk verleent financiële steun aan projecten die gericht zijn op beeldende kunst, kunstnijverheid en toneel in de periode van de 17e tot en met het begin van de 20e eeuw. Het fonds verleende steun aan de tentoonstelling Mooi Oud. Drie eeuwen tekeningen uit de Kröller-Müllercollectie (2021).

 

Logo CultuurfondsHet Cultuurfonds zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed én stimuleert nieuwe culturele initiatieven. Junior conservator Jip Hinten ontving in 2020 een conservatoren stipendum voor haar onderzoek naar galerie Art & Project. Ook mag het museum voor meerdere tentoonstellingen rekenen op steun van het Cultuurfonds, waaronder Als kunst je lief is (2018), Odilon Redon. La Littérature et la musique (2018) en Barbara Hepworth. Sculpture for a modern world (2015). In 2023 draagt het fonds bij aan Het futurisme & Europa. De esthetiek van een nieuwe wereld

 

Stichting Van Eelen-Weeber stelt zich tot doel bij te dragen aan de conservering, ontsluiting en tentoonstelling van de kunsten uit de periode na negentienhonderd zestig (1960) en de ondersteuning van nog levende kunstenaars. De Stichting draagt in 2023 genereus bij aan de tentoonstelling Eerst komt de liefde voor de kunst. Art & Project in het Kröller-Müller Museum. Ook maakt het fonds de restauratie van Christo’s 56 Barrels mede mogelijk.

 

Stichting TBI Fundatie verstrekt bijdragen in de kosten van restauratie van (oude) rijksmonumenten met een publieke bestemming. Het fonds droeg in 2019 bij aan de grootschalige restauratie van Jardin d’émail.

 

De Turing Foundation wil zoveel mogelijk mensen in Nederland laten genieten van kunst. In 2023 maakt het fonds de tentoonstelling Het futurisme & Europa mede mogelijk. In 2017 droeg de Turing Foundation bij aan de tentoonstelling Arp. The poetry of forms. Ook leverde het fonds een bijdrage aan de bruikleenkosten van Barbera Hepworth. Sculpture for a modern world (2015). 


De Vereniging Rembrandt is een Nederlandse vereniging van kunstliefhebbers die als hoofdtaak heeft het verlenen van steun bij kunstaankopen door Nederlandse musea. Dankzij een genereuze bijdrage maakte de vereniging in 2021 de aankoop van Untitled van Anish Kapoor mogelijk (mede dankzij haar Titus Fonds, haar Hendrickje Fonds en haar A. Quist-Rütter Fonds). Ook steunde de Vereniging Rembrandt de aankopen van Paravento con linea di velocità (Screen with speedline) van Giacomo Balla in 2016 en Opposites of White van Roni Horn in 2015. Juniorconservator Jip Hinten kon dankzij een stipendium van de Vereniging Rembrandt een deel van haar onderzoek naar gallerie Art & Project realiseren.  

 

De missie van Stichting Vivace is om ondernemerschap en creativiteit onder mensen te bevorderen zodat de kwaliteit van leven voor hunzelf en hun omgeving structureel verbetert. Het familiefonds draagt bij aan de vernieuwing van de Digitale Scheurkalender, welke gepland staat voor 2023. 

 

 

 


Het VSBfonds ondersteunt culturele organisaties die ervoor zorgen dat iedereen in Nederland kan, mag en wil meedoen aan kunst en cultuur. In 2019 droeg het VSBfonds bij aan zowel het bordspel Art Collector  als online educatieplatform de Digitale Scheurkalender. Ook voor de tentoonstellingen Seurat. Meester van het pointillisme (2014) en Barbara Hepworth. Sculpture for a modern world (2015) kon het Kröller-Müller Museum rekenen op steun van het VSBfonds.

 

 
Familiestichting Zabawas ondersteunt instellingen die een algemeen belang beogen, onder andere op het gebied van cultuur. Zabawas heeft meedere tentoonstellingen mogelijk gemaakt bij het Kröller-Müller Museum, te weten Het futurisme & Europa. De esthetiek van een nieuwe wereld (2023), Mooi Oud. Drie eeuwen tekeningen uit de Kröller-Müllercollectie (2021), Odilon Redon. La Littérature et la musique (2018) en Arp. The poetry of forms (2017).