Het futurisme & Europa. De esthetiek van een nieuwe wereld laat zien hoe de futuristen ruim honderd jaar geleden hun entree maken op het Europese toneel en een wisselwerking aangaan met andere avant-garde kunstenaars en stromingen zoals De Stijl en Bauhaus. Het futuristisch ideaal is het samengaan van kunst en leven. In de tentoonstelling zijn schilderijen en sculptuur, meubels, tapijten, keramiek, interieur- en toneelontwerpen, kleding, boeken en grafisch werk te zien én allerlei gebruiksvoorwerpen zoals het bekende Campari sodaflesje.

De futuristische ‘reconstructie van het universum’

In 1915 worden de futuristische esthetische idealen door Giacomo Balla en Fortunato Depero opgetekend in het manifest Ricostruzione Futurista dell’Universo. Volgens dit manifest moeten de in de traditionele kunsten – schilderkunst en beeldhouwkunst – ontwikkelde vernieuwingen worden ingezet voor de transformatie van het dagelijks leven tot een futuristisch universum: een ‘opera d’arte totale’, een totaalkunstwerk, waarin de moderne mens zal leven.

Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello Spazio, 1913, (gegoten in 1972), foto: Marjon Gemmeke Een eerste kennismaking

Europa maakt in 1912 kennis met het werk van de futuristen door een reizende tentoonstelling met schilderijen van Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo en Gino Severini, die na galerie Bernheim-Jeune in Parijs onder meer Londen, Brussel, Berlijn, Den Haag en Amsterdam aandoet. De tentoonstelling, maar vooral ook de radicaliteit van het futurisme roepen op zijn zachtst uiteenlopende reacties op en ontketenen levendige en soms ronduit verhitte debatten tussen bewonderaars en critici.

Vaststaat echter dat het futuristische ideaal van het samengaan van kunst en leven voor de Europese avant-garde een geheel nieuwe weg opent, misschien wel de meest vruchtbare van de twintigste eeuw. Voor de futuristen betekent de entree op het toneel van de internationale avant-garde een verbreding van hun horizon en een aanscherping van hun ideeën.

Internationale bruiklenen

Voor de tentoonstelling Het futurisme & Europa reizen veel bruiklenen vanuit heel Europa en soms daarbuiten naar Otterlo. Maar er is ook veel werk uit de Kröller-Müllercollectie te zien. Naast Italiaanse futuristen als Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Fortunato Depero, Antonio Sant’Elia, Benedetta Cappa en Enrico Prampolini zijn ook andere avant-garde kunstenaars als Theo van Doesburg, Gerrit Rietveld, Georges Vantongerloo, Sonia Delaunay, Le Corbusier, Pablo Picasso, Olga Rozanova, Natalia Goncharova, El Lissitzky, Vladimir Tatlin, Alexander Rodchenko, Walter Gropius, Oskar Schlemmer, Alma Siedhoff-Buscher in de tentoonstelling te zien.

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige publicatie met zo'n twintig essays van internationale experts. Over een periode van 1912 tot 1939 volgt dit baanbrekende boek het futurisme en de Europese avant-gardes in hun gezamenlijke zoektocht naar een nieuwe esthetiek, die gepaard ging met een levendige uitwisseling van nieuwe ideeën en met zowel wederzijdse bewondering als onderlinge fricties en wedijver.

Activiteiten

Het museum organiseert verschillende activiteiten voor jong en oud. Zo is er een rondleiding langs de highlights van de tentoonstelling, een lezing over geur en futurisme door kunsthistoricus Caro Verbeek en een lezing van Joke de Wolf over vrouwen en het futurisme. Ook kunnen er futuristische nagelkunstwerkjes worden gemaakt met nail art studio The Happy Toko, is er muziek van NJO en zijn er instaprondleidingen.

Op de website staat het volledige overzicht.

Gastconservator

De samenstelling van zowel tentoonstelling als publicatie is in handen van prof. dr. Fabio Benzi, hoogleraar aan de Università degli Studi ‘G. d’Annunzio’, Chieti-Pescara.

Foto: Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello Spazio, 1913, (gegoten in 1972), foto: Marjon Gemmeke