Het Helene Kröller-Müller Fonds heeft sinds de oprichting in 2013 meer dan 80 boekers, eenmalige schenkers en projectpartners aan zich verbonden. Het fonds heeft sinds 2013 voor bijna € 2.000.000 projecten van het museum gesteund gelijk aan de doelen van het fonds: educatieve projecten, tentoonstellingen en belangrijke restauraties.

Wij hebben in de afgelopen jaren met veel plezier diverse speciale ontvangsten en ontmoetingen georganiseerd. Op deze manier proberen we onze boekers zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de projecten die met steun van het fonds met succes zijn gerealiseerd. 

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het jaarverslag. Ook de financiële verslaglegging is gepubliceerd in het jaarverslag.