Kleur

In de schilderijen van José Heerkens draait het om kleur. Op haar doeken ordent ze langs lijnen en in rasters nauwkeurig op elkaar afgestemde kleuren. Vaak laat Heerkens een deel van het linnen onbeschilderd om het schilderij ‘open genoeg te laten om binnen te kunnen gaan’, zoals ze zelf zegt. Het is bijna mogelijk om ín het schilderij te komen door met je oog te ‘wandelen’ over het doek langs verspringende kleurvlakken, het ritme van lijnen, verdichtingen in de verflaag en haperingen in de penseelstreek.

José Heerkens, 2013/14 - L29. Written Colours, 2013- 2014, foto: Willem Kuijpers

Ruimte

De schilderijen zijn vertalingen van indrukken die Heerkens opdoet in de omgeving van haar atelier, maar ook op reizen die ze maakte naar IJsland, de Verenigde Staten, Australië, of Letland. De ruimtelijke ervaringen van de grootse landschappen zijn terug te zien in de titels voor series als Pilgrimage of Five Colour Walk. Het ritme van de lijnen en kleuren op het schilderij 2015 – L33. Written Colours inspireerde klarinettist Peter Koetsveld tot het maken
van een improvisatie, die ook te horen is bij het werk.

Doorlopend proces

Heerkens werkt vaak jarenlang aan het maken van series, die zij ‘concepten’ noemt. Colour – Free and Connected brengt 34 schilderijen bij elkaar van
verschillende van die ‘concepten’. Soms werkt ze aan meerdere schilderijen tegelijkertijd, soms ligt een serie voor langere tijd stil. Het is een doorlopend
proces van kijken, voelen, denken en het daadwerkelijk schilderen. Ze laat zich leiden door wat er gebeurt op het doek. Elke beslissing en handeling zorgt voor een kleine wending in het werk, waar ze als schilder vervolgens weer op moet reageren.

Bij Colour – Free and Connected verschijnt een gelijknamige publicatie met teksten van Wita Noack, directeur van het Mies van der Rohe Haus in Berlijn, en publicist en curator Jurriaan Benschop, en vormgegeven door Irma Boom.

Jose Heerkens. Colour – Free and Connected is de derde tentoonstelling in de reeks Met verf. Hierin presenteert het Kröller-Müller Museum het werk van
hedendaagse schilders die in hun werk welbewust reflecteren op de kunsthistorische traditie. Steven Aalders (Middelburg, 1959) beet in 2021-2022
het spits af met de tentoonstelling Seizoenen. Het werk van Klaas Kloosterboer (Zuid- en Noord-Schermer, 1959) was in 2022 te zien in De regels en het spel. Na Heerkens volgt deze zomer een tentoonstelling van Paul Drissen (Oirsbeek, 1963).

 

Afbeelding: José Heerkens, 2013/14 - L29. Written Colours, 2013-2014, foto: Willem Kuijpers