Het Kröller-Müller Museum heeft een dynamisch en succesvol jaar achter de rug. In 2016 ontving het museum 345.000 bezoekers. Vanwege grootscheepse werkzaamheden aan depot en klimaatinstallaties was er, afgezien van Barbara Hepworth in de eerste maanden van het jaar, geen grote tentoonstelling gepland. De prognose van de bezoekersaantallen (320.000) was dan ook bescheiden. Deze heeft het museum in elk geval ruim gehaald.

Buitenshuis trekt het museum ook volle zalen. Met tentoonstellingen in Arles, Treviso, Wenen en Tokyo trekt het museum in 2016 alleen al in het buitenland bijna 900.000 bezoekers.

Tentoonstellingen in het Kröller-Müller Museum

In 2016 liep de succesvolle tentoonstelling Barbara Hepworth: Sculpture for a Modern World door vanuit najaar 2015. In mei opende de tetnoonstelling Leo Vroegindeweij en het spectaculaire kunstwerk La Saison des Fêtes van Pierre Huyghe in de beeldentuin, met daaraan gekoppeld de tentoonstelling Nature based. Vanaf september zijn de tentoonstellingen Jos Kruit en De vroege Van Gogh te zien. Als laatste tentoonstelling van dit jaar opende Move on.

Tentoonstellingen in het buitenland

In het buitenland was de collectie van het Kröller-Müller Museum te zien in verschillende grote tentoonstellingen die in coproductie tot stand kwamen. Van Gogh and Gauguin: Reality and Imagination in het Tokyo Metropolitan Art Museum sloot 18 december af met ruim 390.000 bezoekers. Seurat, Signac, Van Gogh in The Albertina in Wenen trok 250.000 bezoekers. Museo di Santa Caterina in Treviso telde in de eerste twee maanden van de tentoonstelling Storie dell‘impressionismo al 90.000 bezoekers. En in Fondation Vincent Van Gogh Arles kwamen 150.00 bezoekers af op de tentoonstelling Van Gogh en Provence: la tradtion modernisée.