Inspirerende kennismaking met het museum

Het Pallas Athene College vindt cultuureducatie van groot belang. De school wil leerlingen op een structurele manier te laten kennismaken met de kunst, de cultuur en het erfgoed van de directe omgeving. Dit partnerschap biedt de school veel voordelen. Zij bezoeken het museum en het park voor een sterk gereduceerd tarief en hebben inspraak bij de ontwikkeling van bijzondere educatieve programma’s. Leerlingen krijgen een kijkje achter de schermen en maken als juniorrondleider op een inspirerende wijze kennis met de wereldberoemde collectie. Ze ontdekken hoe kunst steeds actuele vragen oproept en je altijd weer anders laat kijken: naar jezelf en de wereld om je heen.

Herman Tibosch, hoofd educatie Kröller-Müller Museum:

"We zijn trots en blij dat onze samenwerking nu bezegeld wordt met een partnerschapovereenkomst. Als partnerschool heeft het Pallas Athene College een directe lijn met onze educatieve afdeling. We wisselen expertise uit en bedenken samen hoe we kunst op een positieve en inspirerende manier kunnen inzetten in het curriculum. De leerlingen testen nieuwe materialen, maar creëren ook zelf nieuwe content, waarmee we bestaand aanbod verder verrijken. We hopen dat meer scholen uit de regio hun voorbeeld zullen volgen!" 

Monique Kokke, hoofd Bezoekersmanagement van Het Nationale Park De Hoge Veluwe:

"Educatie is een belangrijker pijler binnen Het Nationale Park De Hoge Veluwe. We ontvangen jaarlijks honderden scholen, en zijn erg verheugd dat het Pallas Athene College nu zelfs partnerschool wordt. Een primeur! Dankzij hun betrokkenheid en praktijkervaring kunnen we ons educatieve aanbod nog beter toespitsen op het veranderende onderwijs. We kijken uit naar deze nauwere samenwerking."

Afbeelding: Juniorrondleider Nasr bekijkt en bespreekt De storm van Bart van der Leck met zijn mede-leerlingen.