Het zelfportret is door Helene Kröller-Müller gekocht op 11 februari 1919 (de verjaardag van Helene) voor 6.500 gulden. Zij kocht het uit de collectie van C. en Th. Sternheim, een van Duitslands meest fervente Van Gogh-bewonderaars, bij het Amsterdamse veilinghuis Frederik Muller.

Urgente restauratie
Vermoedelijk is het Zelfportret een keer eerder, lang geleden, gerestaureerd. Een niet-originele vernis is toen verwijderd en een nieuwe vernis is aangebracht. In 2020 is een conditieonderzoek gedaan en een uitvoerige conditiebeschrijving opgeleverd. De afdeling Collectie en onderzoek van het museum komt tot de conclusie dat het niet verantwoord is de restauratie nog langer uit te stellen en wel om de volgende twee redenen:

  1. De huidige inlijsting is een risico en dient te worden verbeterd. Verf/grondering/karton langs de randen moet worden gestabiliseerd om materiaalverlies te voorkomen. De fragiele randen lopen het risico op verdere beschadigingen, met name bij het in- en uitlijsten van het schilderij. Het schilderij is dan ook sinds 2014 niet meer uitgelijst. Dit is ook de reden dat tot nu toe nog geen vernisafnametestjes zijn uitgevoerd.
  2. De aanwezige huidige vergeelde en niet originele vernis doet geen recht aan de intentie van de kunstenaar.

Het gaat bij de restauratie om het verwijderen van de vernis, consolidatie van de verf, vullen, retoucheren en eventueel opnieuw vernissen. En de verbetering van de inlijsting om het risico van materiaalverlies tot nul terug te brengen.

Restauratie
De restauratie van het schilderij zal plaatsvinden van september tot en met december 2021 en start met een vooronderzoek.  De algehele leiding van de restauratie is in handen van schilderijenrestaurator Margje Leeuwestein van het Kröller-Müller Museum.

Voor een volledige technische fotodocumentatie voor, tijdens en na behandeling wordt een gespecialiseerde fotograaf aangetrokken. Een papierrestaurator zal worden geraadpleegd over het gebruik van organische oplosmiddelen op karton. Verder zal advies worden ingewonnen over de verbetering van de wijze van inlijsting en mogelijk een specialist worden gevraagd voor de uitvoering van deze verbetering.

De totale kosten worden begroot op € 12.500.

Logo Gifted Art + Dirkzwager legal & tax