Conceptuele kunst

De Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt geldt als de pionier van de conceptuele kunst. Hij stelt in 1967 een manifest op, getiteld Paragraphs on Conceptual Art, dat de basis wordt van deze kunststroming. In de conceptuele kunst is de idee of het concept de kern van het kunstwerk.

Assistenten

LeWitt legt alle plannen voor zijn werk vast op papier. De uitvoering beschouwt hij slechts als ‘een kwestie van afwikkelen’, iets dat evengoed door anderen kan worden gedaan. Deze grote tekening op een van de muren in het Kröller-Müller Museum is ook niet door hemzelf aangebracht, maar door zijn assistenten, aan de hand van zijn nauwkeurig geformuleerde aanwijzingen.

Reusachtig spinnenweb

Over de hele wand is eerst met ragfijne potloodlijnen een raster aangebracht. Elk vierkant van het raster heeft de voorgeschreven maat van 4 bij 4 centimeter. Vervolgens zijn vanaf de horizontale middenlijn aan de linker- en de rechterkant van de wand delen van cirkels getrokken. Het uiteindelijke resultaat is een vlak met een regelmatige structuur die als een reusachtig spinnenweb de wand bedekt en er een eenheid mee vormt.