Willy Ørskov, Flexions, 1967, foto: Marjon Gemmeke
Galerie

Art & Project gaat in 1968 van start in Amsterdam. De oprichters, Geert van Beijeren (1933-2005) en Adriaan van Ravesteijn (1938-2015), willen geen standaard ‘poengalerie’ met schilderijen aan de muur. Art & Project moet een nieuw soort galerie worden voor ‘projectmatige kunst’ die een relatie aangaat met het publiek en de tentoonstellingsruimte. Vanaf het begin opereert de galerie in een internationaal netwerk.

De lijst van kunstenaars die de radicale galerie heeft vertegenwoordigd is indrukwekkend: van conceptuele kunstenaars als Stanley Brouwn en Lawrence Weiner tot Britse beeldhouwers als Richard Long en Tony Cragg. Voor veel Nederlandse kunstenaars - onder wie Ger van Elk, Jan Dibbets, Carel Visser en Jos Kruit - betekent een tentoonstelling bij Art & Project het begin of vervolg van een succesvolle loopbaan.

Ger van Elk, overzicht tentoonstelling Kröller-Müller Museum, 2017, foto: Marjon Gemmek
Bulletins

Vanaf de eerste tentoonstelling brengen de galeriehouders het Art & Project bulletin uit. Het bulletin fungeert aanvankelijk als aankondiging van nieuwe tentoonstellingen, maar kunstenaars als Weiner en Hanne Darboven maken het al snel tot een zelfstandig kunstwerk en tot een gewild verzamelobject. In dertig jaar tijd verschijnen er 156 bulletins en organiseert Art & Project circa 320 tentoonstellingen. 
Bulletins

Collectie Art & Project/Depot VBVR

In het verlengde van hun galerie-activiteiten brengen Van Beijeren en Van Ravesteijn een indrukwekkende persoonlijke kunstcollectie bij elkaar van ongeveer 850 werken. De collectie, die de naam Depot VBVR (naar beider initialen) krijgt, is een afspiegeling van het programma van Art & Project: Depot VBVR bestaat grotendeels uit werken die worden aangekocht van de kunstenaars van de galerie, vaak mede ter financiële ondersteuning. Incidenteel wordt ook werk gekocht bij andere galeries of kunstenaars.

Art & Project in het Kröller-Müller Museum

Tussen 1973 en 1994 koopt het museum meer dan zestig werken bij de galerie. In 2013 volgt een grote schenking van ruim 300 werken uit de Collectie Art & Project/Depot VBVR.

De werken in de tentoonstelling zijn zowel afkomstig uit deze schenking als uit de eerder door het museum aangekochte werken. De 156 bulletins vormen de rode draad die de kunstwerken bindt: van niet eerder in het Kröller-Müller Museum getoonde ‘pareltjes’ als de Flexions van de Deense Willy Ørskov tot het iconische In search of the Miraculous van Bas Jan Ader en de River Avon Mud Circles van Richard Long. De selectie laat niet alleen zien dat Art & Project stevig is gegrondvest in de conceptuele kunst, maar ook dat de galerie in haar dertigjarige bestaan een breder programma voerde met onder andere fotografie, performance, schilderkunst en sculptuur.

Archief

Naast de werken uit het Kröller-Müller Museum zijn kunstenaarsboeken en bijzonder archiefmateriaal te zien, waaronder foto’s, correspondentie met kunstenaars, notities en objecten. De stukken zijn afkomstig uit het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag, waar het archief van Art & Project is ondergebracht.

Publicatie

De bijbehorende publicatie plaatst Art & Project in een breder kader. Er wordt onder meer ingegaan op de rol van de galerie als wegbereider – nationaal en internationaal – van de conceptuele kunst, de positie van Art & Project ten opzichte van andere toonaangevende galeries en op de hechte kring van kunstenaars rond de galerie.
Jos Kruit, overzicht tentoonstelling Kröller-Müller Museum, 2016, foto: Marjon Gemmek

Kosten

De kosten van de tentoonstelling en publicatie worden geraamd op €430.000. Het museum kan zelf €230.000 financieren uit de eigen exploitatie. Steun van fondsen en begunstigers is nodig om dit ambitieuze project te realiseren.

Willy Ørskov, Flexions, 1967, foto: Marjon Gemmeke / Ger van Elk, overzicht tentoonstelling Kröller-Müller Museum, 2017, foto: Marjon Gemmeke / Stanley Brouwn, bulletin 8, 1969/ Hanne Darboven, bulletin 64, 1972 / Nicholas Pope, bulletin 122, 1981 / Jos Kruit, overzicht tentoonstelling Kröller-Müller Museum, 2016, foto: Marjon Gemmeke