Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Bij Van Lanschot Kempen geloven we dat rijkdom meer is dan geld. Vanuit die filosofie is onze keuze om ons al sinds 1737 te verbinden aan kunst en cultuur in de breedste zin van het woord, een logische. Tussen 'ons financieel vermogen' en 'ons cultureel vermogen' zijn parallellen: het gaat immers om het bewaken, behouden en laten groeien van alles van waarde.

De ondersteuning van kunst, cultuur, kunstenaars en musea is voor Van Lanschot Kempen al sinds de 19de eeuw de manier om bij te dragen aan het behoud en de opbouw van ons culturele vermogen, met zien, horen, beleven en delen als verbindende elementen. Kunst en muziek tonen ons immers de schoonheid en de zin van het leven. 

Lees meer over Van Lanschot Kempen op hun website.